Chính Sách Dịch Vụ

 chinh sach doi tra1

1. Quy trình hủy dịch vụ và hoàn trả
Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax.

ALLA GROUP  không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
ALLA GROUP không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

2. Phương thức vận chuyển 

ALLA GROUP sẽ đón quy khách tại điểm hẹn và bắt đầu chuyển hành trình mà quý khách đã lựa chọn

3. Khiếu nại và đòi bồi thường

Nếu khách hàng có khiếu nại đến ALLA GROUP. trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của ALLA GROUP. trong khi đi tour để có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến ALLA GROUP trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

 


In bài này   Gửi Email bài này