Hiện tại, thông tin và gia đình, quan trọng, tình cảm, tình cảm và sự khác biệt. Một trong những thứ khác nhau có thể sử dụng được.

Bước 1: Chọn sản phẩm dịch vụ thông tin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán

Phần 4: chọn một trong hai

Bước 5: Xác nhận thông tin thanh toán

Bước 6: Authentication of bank phát hành

Phần 7 :

Bước 8 : Nhận sản phẩm

Các loại chỉ văn bản khi bạn thích

Bước 1: Chọn sản phẩm dịch vụ thông tin

BUOC 1

Bạn có thể tham gia trò chơi này  . Sau khi lựa chọn và hoàn thành và hài lòng, vui vẻ.

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

BUOC 2Mùi mào [chọn quốc tế KeyPay] và chọn [đánh ăn].

Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán

BUOC 3

  • Người dùng xem thông tin tại khối Giá trị thanh toán (Tổng tiền thanh toán bao gồm: Lệ phí/phí + Phí dịch vụ thanh toán), đọc Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chọn [Đồng ý], và chọn [Tiếp tục] để chuyển đến bước tiếp theo.
  • Nếu người  dùng  muốn  chuyển  sang thanh toán bằng thẻ nội địa thì có thể chọn [Phương thức thanh toán khác].

BUOC 3png

Màn hình điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ

Bước 4: Chọn loại thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế thanh toán

Sau khi xác nhận giá trị đơn hàng, Màn hình thanh toán chuyển đến Hệ thống thanh toán của Keypay. Chọn một trong 4 loại thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế được chấp nhận bao gồm: Visa, Master Card, JCB hoặc American Express, kiểm tra thông tin giá trị đơn hàng và phí tương ứng, và chọn [Thanh toán]

BUOC 4

Bước 5: Xác nhận thông tin thanh toán

BUOC 5

BUOC 5png

Màn hình nhập thông tin cho thẻ Visa

BUOC 5png

Màn hình nhập thông tin cho thẻ American Express

BUOC 5 png

Màn hình thanh toán thẻ Master Card

BUOC 5png

Màn hình thanh toán thẻ JCB

Bước 6: Xác thực của ngân hàng phát hành

Tùy thuộc vào loại ngân hàng phát hành thẻ, để đảm bảo bảo mật và an toàn nhất, người dùng có thể cũng cần thực hiện bước Xác thực rồi nhận mã OTP trên điện thoại và nhập trên giao diện trang xác thực. Khi đó, Mật khẩu OTP sẽ được gửi qua tin nhắn SMS đến số thuê bao di động mà khách hàng đã đăng ký.

(Lưu ý: Khách hàng được phép nhập OTP 3 lần. Nếu nhập sai, giao dịch sẽ bị hủy bỏ).

Khách hàng nhập OTP và nhấn “Tiếp Tục” để tiếp tục thực hiện thanh toán:

BUOC 6.1

Bước 7: Khách hàng nhận thông báo về kết quả giao dịch

BUOC 7

Sau khi hoàn tất các bước, màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công/không thành công tới khách hàng.

Bước 8: Khách hàng nhận sản phẩm

BUOC 8

Sau khi giao dịch thanh toán thành công, màn hình sẽ tự động chuyển về trang cập nhật kết quả sản phẩm. Ngoài ra, Hệ thống thanh toán cũng gửi email xác nhận thanh toán, thông báo việc xử lý giao dịch hoặc tình trạng giao dịch về email đăng ký của người dùng.

Một sốlưu ý khi sử dụng khi thanh toán

Một số nguyên nhân giao dịch thanh toán thất bại

  • Chưa đăng ký chức năng thanh toán trên Internet với Ngân hàng (Đối với thẻ Visa, MasterCard, Amex, JCB).
  • Đối với riêng thẻ Visa, MasterCard, Amex, JCB: Trong quá trình thanh toán, có thể khách hàng được yêu cầu nhập Mật khẩu của chương trình Verified by Visa hoặc MasterCard SecureCode... nhưng khách hàng đã không hoàn thành bước xác thực này.
  • Chưa đăng ký đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến với Ngân hàng (Đối với thẻ ATM nội địa).
  • Thẻ không đủ hạn mức/ số dư để thanh toán. Một số Ngân hàng có quy định cả hạn mức chi tiêu theo ngày cho thẻ.
  • Nhập sai thông tin thẻ.
  • Hiện tại, hình thức thanh toán bằng thẻ quốc tếchỉ được áp dụng đối với các dịch vụ thông tin trên Cổng thông tin. Vì vậy, khi thanh toán bằng thẻ quốc tếđối với dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, hệ thống sẽ báo lỗi.

 

Lỗi thanh toán thường gặp

(i) Lỗi giao dịch không tồn tại

Dấu hiệu: Người dùng khi đến cổng thanh toán thì gặp thông báo lỗi “Lỗi giao dịch không tồn tại”.

Xử lý: Người dùng tiến hành thực hiện lại giao dịch đến bước chọn thể thì bấm nút [Hủy thanh toán] để hủy đơn hàng đang bị lỗi và thực hiện thanh toán lại từ đầu.

  • Lỗi không thực hiện giao dịch nhưng đã bị trừ tiền trong tài khoản

Mà bạn đang sử dụng thì không có gì khác biệt, quan trọng và khác nhau.

Xử lý: The user liên hệ with the White Balance  bộ Supported thanh toán trong thời gian  sớm nhất to be treated.